Lautier & Partners s.r.o., Jiřího z Lobkovic 16, 130 00 Praha 3, IČ: 61 46 11 30, ČSOB, a.s. 674010053/0300. Zapsaná v OR KS v Praze, oddíl C, vložka 283 64.
Do registru ČNB zapsaná jako pojišťovací makléř pod číslem 016860PM a jako pojišťovací agent pod číslem 020498PA.
Created by Shot Creative 2010